Thursday 24 September 2015

GOTHENBURG BOOK FAIRToday is the start of the annual Gothenburg book fair! 

I'm taking the train down early tomorrow and have a few public appearances:

Friday:

12.40 Interview in Massolit/Wahlströms stand B08:22
17.00 Interview on Biblioteks & Berättarscenen D02:01

Saturday:

15.00 Interview in Massolit/Wahlströms stand B08:22
16.00 Signing in SF Bokhandelns stand A02:42

See you there!


Tuesday 8 September 2015

APPROVED BY THE SWEDISH LIBRARY SERVICE

I just received a great review of "My First Book of Beasts" from the Swedish Library Service BTJ. 
(This is a big thing as it is they who provide the books for all the libraries in Sweden)

Here´s an excerpt for Swedish speakers:" Illustratören Johan Egerkrans tycks uppfylld av att skicka kalla kårar längs de allra yngstas nackar. Nyss var det dinosaurier som presenterades i pekboksformat och i den här boken är det de värsta odjuren som gestaltas på kartonguppslagen. Den som inbillar sig att boken på något sätt skulle vara nedtonad i rysligheter eller på något sätt tillrättalagd för de allra yngsta läsarna tror fel. Här möter vi ett axplock ur mytologin och författaren tillika illustratören låter oss bli bekanta med åtta av de allra värsta odjuren."
" I Första odjursboken blir text och bild tillsammans ett bestiarium för de allra yngsta läsarna och Johan Egerkrans gör det så bra att jag tror att boken följer med långt upp i åldrarna"
Publiceras i BTJ-häftet nr 21, 2015.
Lektör: Ulf Malmqvist


Friday 4 September 2015

FÖRSTA ODJURSBOKENMy third picture book "Första Odjursboken" (My First Book of Beasts) - fresh from the printers! 

The book will be out in stores in Sweden late September. 

Wednesday 2 September 2015

EVENING SKETCHING

Doodling in the couch watching "The Strain". Instead of vampires the result was, rather unexpectedly, a mutant snapper turtle and a rather depressed (and very gollum inspired) Jenny Greenteeth. If you - for some incomprehensible reason - don't know who Jenny Greenteeth is, she's an english water hag prone to drown wayward children and the elderly.