Tuesday, 8 September 2015

APPROVED BY THE SWEDISH LIBRARY SERVICE

I just received a great review of "My First Book of Beasts" from the Swedish Library Service BTJ. 
(This is a big thing as it is they who provide the books for all the libraries in Sweden)

Here´s an excerpt for Swedish speakers:" Illustratören Johan Egerkrans tycks uppfylld av att skicka kalla kårar längs de allra yngstas nackar. Nyss var det dinosaurier som presenterades i pekboksformat och i den här boken är det de värsta odjuren som gestaltas på kartonguppslagen. Den som inbillar sig att boken på något sätt skulle vara nedtonad i rysligheter eller på något sätt tillrättalagd för de allra yngsta läsarna tror fel. Här möter vi ett axplock ur mytologin och författaren tillika illustratören låter oss bli bekanta med åtta av de allra värsta odjuren."
" I Första odjursboken blir text och bild tillsammans ett bestiarium för de allra yngsta läsarna och Johan Egerkrans gör det så bra att jag tror att boken följer med långt upp i åldrarna"
Publiceras i BTJ-häftet nr 21, 2015.
Lektör: Ulf Malmqvist


3 comments: